2018-10-11 | Brf Karl XV:s Port 5 renoveras av Tresson

I hörnet av Sibyllegatan 69 och Östermalmsgatan 80 ståtar ett vackert hus. Det ritades av arkitekt Carl Kleitz och byggdes av byggmästare Bohman under åren 1898-99. Idag bebos huset av medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brf Karl XV:s Port 5.

Huset har förändrats under åren och när Tresson i början av 2019 påbörjar en fasadrenovering kommer delar av fasaden att återfå sitt ursprungliga utseende. Renoveringen innehåller bl.a. omputsning av fasaden, renovering av fönster, målning av tak samt målning av balkongernas undersidor. Putsytorna och de profilerade putsade takfotslisterna samt utsmyckningarna i anslutning till takfotslister renoveras och ska åter se ut som de gjorde när huset var nytt.

Lite kuriosa: grunden för kvartersnamnet Karl XV:s Port är den sprängda passage som skapas 1868 genom Tyskbagarbergen för att förbinda Nybrogatans sträckning norrut upp till nuvarande Valhallavägen. Vägen genom leden får heta Karl XV:s port efter den dåvarande kungen Karl XV.

Källor: karlxvport5.bostadsratterna.se och stockholmskallan.stockholm.se

Nedan syns fastigheten på fotografier från 1961.