Ytterligare tre hus fasadrenoveras åt Brommaföreningen.

Med två hus redan renoverade av Tresson fortsätter vi nu med tre hus belägna på Damastvägen 2-8, Riksbyvägen 19-21 och Galonvägen 44-48. Flerfamiljshusen om tre våningar byggdes på 40-talet. Projektet innehåller komplett fasadrenovering.

Projektet har startat.