Tresson förvärvar Stockholms Balkongrenovering

//Tresson förvärvar Stockholms Balkongrenovering

15-04-21 | AB Tresson Fasad förvärvar företaget Stockholms Balkongrenovering AB och från 2015-05-01 ingår företaget i Tresson, med Tresson som gemensamt namn. Genom affären får båda företagen chans att utvecklas positivt och bli en starkare samarbetspartner.

– Det här är ett naturligt steg då vi har märkt en ökad efterfrågan på betong- och balkongarbeten under senare år. Att ha denna del i vårt företag skapar därför tydliga synergieffekter och ett ökat kundvärde, säger Bertil Andersson, vd på Tresson och fortsätter:

– Både Tresson och Stockholms Balkongrenovering har haft en stabil utveckling de senaste åren och affären gör att vi kan erbjuda ett mer komplett tjänsteutbud och därigenom blir starkare. Affären är bra både för Stockholms Balkongrenovering och Tressons kunder, medarbetare och leverantörer som kommer att uppleva en effektivare och smidigare arbetsprocess i projekten som involverar både fasad-, betong- och balkongarbeten.

Tresson och Stockholms Balkongrenovering har under åren haft ett nära samarbete vilket har varit en förutsättning för affären. Både kvalitetskraven och värderingarna är gemensamma för företagen.

– Eftersom vi haft ett frekvent samarbete historiskt sett känner de flesta varandra redan, vilket naturligtvis gör att samgåendet förenklas, säger Bertil Andersson.

Stockholms Balkongrenovering arbetar med balkongrenovering, räcken, tätskikt och bygg. Företaget har ett gott renommé och ett stabilt nätverk av samarbetspartners som byggts upp under flera år på marknaden. Antalet anställda uppgår till 11 st där samtliga följer med till Tresson.  Fredric Dahlgren, ägare av Stockholms Balkongrenovering, kommer att arbeta som projektledare i Tresson med ansvar för betongentreprenader. Stockholms Balkongrenovering kommer att drivas vidare som ett självständig företag även efter förvärvet och med samma ledning som tidigare.

– Genom affären får vi möjlighet att tillsammans utvecklas till att bli en ännu starkare aktör inom branschen, säger Fredric Dahlgren, och fortsätter:

– Det känns både spännande och inspirerande att få vara en del i den utvecklingen.

Antalet anställda på Tresson uppgår efter förvärvet till 50 st, murare, betongare och tjänstemän.

För ytterligare information kontakta:

Bertil Andersson, VD AB Tresson Fasad: +46 736-50 28 62

Fredric Dahlgren, ägare Stockholms Balkongrenovering AB: +46 705-36 87 20

2017-03-27T10:54:53+02:0021 april 2015|