16-05-27 | Brf Klinten renoverar tak, fasader, balkonger och byter fönster. Bland annat.

Brf Klinten består av tre fastigheter som ligger på Humblegatan i Sundbyberg. Två av dessa är bostadshus om vardera sju våningar. Husen står på ett gårdsbjälklag som bildar taket till den tredje fastigheten som består av industrilokaler och garage. I bostadshusen ryms totalt 53 lägenheter och dessa var vid fastighetens uppförande 1964 framförallt ämnade åt Marabou och SJ.

Tresson ska renovera brf Klintens tak, fasader, balkonger, körytor, sanera asbest samt byta fönster. Projektet startar till sommaren.