2017-01-30

Fredhäll-fastigheten genomgår fasadrenovering med hel putsnerknackning

Ca 100 m från Fredhällsklipporna som sommartid fylls av badande stockholmare finns huset på Stagneliusvägen 34 som inom kort får ny fasad. Den befintliga putsen knackas ner från fasaden som sedan blir applicerad med ny tjockputs (KC-bruk). Vidare rivs det befintliga tunnputssystemet på burspråk och ersätts med mineralullsskiva. Även en del plåt- och måleriarbeten genomförs.

Projektstart till våren.