15-10-06 | Murning på klassiskt vis i etapp 2 på Rikstens skola i Tullinge

Rikstens skola öppnade under 2013 för förskoleklassverksamhet till fjärde-klickare. Skolan byggs dock i etapper och helt utbyggd kommer Rikstens skola att ha 600 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Tressons hantverkare kommer att mura en tillbyggnad i etapp 2. Fasadteglet kommer att vara lika det som använts på övriga byggnader, se bild.

Murningen startar inom kort.