2018-04-18 | Pressrelease: Tresson och SEHED Byggmästargruppen expanderar och går ihop

AB Tresson startade sin verksamhet 2006 och hade under det senaste räkenskapsåret en omsättning på drygt 200 MSEK och 55 anställda. Tresson har valt att gå ihop med SEHED Byggmästaregruppen och dess nuvarande ägare kommer även fortsättningsvis att vara delägare i bolaget.

Tresson är en framstående totalleverantör av fasadarbeten. Företaget renoverar, reparerar och skapar nytt. Tresson utför allt inom fasader, fönster, balkonger och utvändigt måleri. Verksamheten bedrivs primärt i Stockholm och i Mälardalen.

SEHED Byggmästaregruppen har pågående entreprenader från Sundsvall i norr till Jönköping i söder. Dotterbolagen SEHED Fasad, Byggmästaregruppen Stockholm, Byggtec Gävleborg och Erikssons Plåt tillhör de äldsta och mest välrenommerade byggföretagen inom sina respektive områden.

Den gemensamma verksamheten får en omsättning på närmare 1,5 miljarder och kommer att sysselsätta drygt 350 medarbetare och bedöms vara ett av de 25 största byggbolagen i Sverige. Koncernen har kontor i Stockholm, Avesta, Bollnäs, Gävle, Norrköping, Tyresö och Uppsala.

Samgående ger en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom en:

  • Bättre marknadstäckning inom koncernens verksamhetsområde
  • Ökad kapacitet att åta sig och genomföra olika typer av projekt
  • Ökning av personalstyrkan både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets
  • Fortsatt stark kapitalbas och likviditetsmässig handlingsberedskap

Verksamheten i koncernen kommer primärt att drivas med utgångspunkt från dotterbolagen:

  • Byggmästargruppen Stockholm BMG AB med VD Bilan Danho
  • Byggtec Gävleborg AB med VD Jan-Erik Silfverberg
  • Erikssons Plåt & Kopparslageri AB med VD Robert Eriksson
  • SEHED Fasad AB med VD Kent Isaksson
  • AB Tresson Fasad med VD Fredrik Stenberg

Koncernens orderstock är god och har förstärkts ytterligare under 2018.

Transaktionen förutsätter godkännande från Konkurrensverket.

För mer information, kontakta:
Bertil Andersson eller Fredrik Stenberg på Tresson, 08-603 88 65
Kent Isaksson eller Pål Wingren på SEHED Byggmästargruppen, 08-712 00 30.

Pressreleasen i pdf >