15-08-02 | På uppdrag av Brf Närdingen renoverar Tresson gavlar på föreningens fastigheter

Brf Närdingens södergavlar på Sköntorpsvägen 113 och 115 i Årsta är i dåligt skick. Puts har börjat falla ner från gavlarna vilket varken är säkert eller estetiskt tilltalande. Men det ska Tresson råda bot på. Inom kort påbörjas renoveringen som innebär ett ROT-system på två gavlar samt fönsterbyte på samma gavlar. Även en del plåtarbeten ingår i projektet.

Renoveringen påbörjas till hösten.