15-03-23 | Arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius idé om ljusa lägenheter åt alla slog väl ut då de vann arkitekttävlingen gällande stadsdelen Bergshamra i början av 1950-talet. Snart är Tresson där och renoverar brf Bergshamras tak.

Alldeles intill Bergshamraleden i Solna finns finns brf Bergshamras fastighet, närmare bestämt på Mårdstigen och Lostigen. Husen uppfördes mellan 1953 och 55 som första bebyggelse i den då nya stadsdelen Bergshamra. Stjärnhusen, där huskropparna utgår symmetriskt från ett gemensamt trapphus, är Sven Backström och Leif Reinius idé. Denna lösning gör att alla lägenheter får ljus från minst två håll.

Husens yttertak har blivit till åren och det är nu dags för en ordentlig renovering. Arbetet innebär att all beklädnad av hela takytorna rivs; läkt, takpannor, all plåtgarnering samt all plåtbeklädnad för takkupor. Dessutom byts alla takfönster och balkongerna högst upp förses med ny plåtbeklädnad på sidorna och balkongplattan renoveras.

Entreprenaden startar innan sommaren och förväntas avslutas om ca 3 år.