2018-12-19 | Cancerfondens livsviktiga arbete måste fortsätta

Tack vare ideella bidrag kan Cancerfonden fortsätta stötta cancerforskare med anslag, finansiera forskning och arbeta med kunskapsspridning och påverkansarbete.   Tack vare forskningen ökar överlevnaden och fler blir friska. Det tycker vi är viktigt att stötta.

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. Läs mer på Cancerfondens hemsida.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!