2018-01-09 | Fastighet på Stora Essingen renoveras

På Eknäsvägen på Stora Essingen ligger den grönklassade* fastigheten från 1939, innehållande 12 lägenheter. Inom kort kommer en omfattande fasadrenovering att påbörjas vilket kommer att ge huset ett rejält skönhetslyft.

Entreprenaden innebär bl.a. att all fasadputs knackas ner till stommen och fasaderna putsas om med kalkbruk. Detaljer byts ut eller rengörs. Balkongplattorna bilas bort och gjuts om och balkongskärmarna tvättas.

Projektet startar till våren.

* Grön klassning innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.