Ytterligare ett kvarter i Farsta renoveras av Tresson

//Ytterligare ett kvarter i Farsta renoveras av Tresson

15-03-31 | Inom kort påbörjas renoveringen av kvarteret Dalarö 1 i Farsta. På Kilsgatan 1-23, finns två flerbostadshus vars boende kan se fram emot nya fasader och fönster.

Vi har tidigare renoverat kvarter med skärgårdsklingande namn i Farsta; Marö, Väddö, Bjurö, Hamnskär och Äpplarö. Samtliga är avslutade Tressonentreprenader. Och nu är det alltså dags att lägga ytterligare ett skärgårdskvarter till referenslistan; kvarteret Dalarö 1.

Entreprenaden, som beställts av Familjebostäder, omfattar i huvudsak tilläggsisolering av fasader och vindar, byte till nya energifönster och upprustning av balkonger på två hus och en tvättstuga.

Entreprenaden startar i april och förväntas pågå till senhösten.

2015-03-31T08:19:36+02:0031 mars 2015|